مجتمع فناوری نوین فدک
حضور مجتمع فدک در هشتمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست- تهران
 

ورود (مخصوص سرمایه گذاران و مشتریان ویژه)