مجتمع فناوری نوین فدک
به مشتریان عزیزی که فرم حاضر را پر نموده و ما را از کیفیت محصولات و ارائه خدمات خود آگاه می نمایند و ما را در هرچه بهتر نمودن کیفیت محصولات خود یاری رسانند 1% تخفیف فرم نظرسنجی تعلق می گیرد .
مجتمع فناوریهای نوین فدک
نام محصول:
نام خریدار:
تاریخ خرید:
تلفن تماس:
آدرس:
نحوه آشنایی با محصولات مجتمع فدک:
از طریق واحد فروش مجتمع
از طریق سایت
از طریق سایر مشتریان
سایرموارد
زمان تحویل کالا
خوب و به موقع
با اندکی تاخیر ولی هماهنگ شده
با اندکی تاخیر بدون هماهنگی
با تاخیر زیاد
قیمت در مقایسه با رقبا:
خیلی بالاتر از رقبا و غیرقابل قبول
بالاتر از رقبا ولی قابل قبول
قیمت مناسب و رقابتی
پایین تر از رقبا و کاملاً رضایتبخش
کیفیت محصول:
نحوه بسته بندی:
نحوه ارسال:
نحوه پاسخگویی و عملکرد واحد فروش:
رضایتمندی کلی از محصول و عملکرد مجتمع:
100%-90%
90%-80%
80%-70%
70%-60%
60%-50%
ناراضی
فرم اظهار نظر مشتری

ورود (مخصوص سرمایه گذاران و مشتریان ویژه)