مجتمع فناوری نوین فدک
اطلاعات تماس
جایگاه و مقام:
دفتر مركزي: اصفهان- خیابان بزرگمهر- چهارراه نورباران- کوچه 20- پلاک 4 - مجتمع فناوریهای نوین فدک
آدرس:
دفتر شماره 2: اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرك علمي و تحقيقاتي - ساختمان فن آفرینی

اطلاعات: آزمايشگاه شماره 1: دانشگاه صنعتي اصفهان- ساختمان شيخ بهايي
شماره موبایل: آزمايشگاه شماره 2: اصفهان- خیابان بزرگمهر- چهارراه نورباران- کوچه 20- پلاک 4- مجتمع فناوریهای نوین فدک
تلفن: تلفن: 32643878 -031 ، 32649935-031 ، 32681640-031
فکس: تلفکس: 32643878-031 نشانی پست الکترونیکی: info@fadakgroup.ir