مجتمع فناوری نوین فدک
اطلاعات تماس
جایگاه و مقام:
دفتر مركزي: اصفهان- چهاراه شکرشکن-ابتدای احمدآباد-کوچه شماره 5-ساختمان پارسیان-طبقه3 - مجتمع فناوریهای نوین فدک
آدرس:
دفتر شماره 2: اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرك علمي و تحقيقاتي - ساختمان فن آفرینی

اطلاعات: آزمايشگاه شماره 2: دانشگاه صنعتي اصفهان- ساختمان شيخ بهايي
شماره موبایل: آزمايشگاه شماره 1: اصفهان- چهاراه شکرشکن-ابتدای احمدآباد-کوچه شماره 5-ساختمان پارسیان-طبقه 3-مجتمع فناوریهای نوین فدک
تلفن: تلفن: ، 32505304-031 ، 32505277-031 تلگرام : 09904294416
فکس: تلفکس: 32505277-031 نشانی پست الکترونیکی: info@fadakgroup.ir