مجتمع فناوری نوین فدک
مجتمع فناوریهای نوین فدک
تلفن تماس بخش فروش: 32505277-031
آدرس:اصفهان- چهارراه شکرشکن-ابتدای احمدآباد-کوچه شماره 5-ساختمان پارسیان-طبقه 3-شرکت فدک
پست الکترونیک: info@fadakgroup.ir
تلگرام : 09904294416
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
نام شرکت یا موسسه
تلفن تماس
درخواست و پیشنهاد

ورود (مخصوص سرمایه گذاران و مشتریان ویژه)